هنرهای دستی

جعبه فانتزی

ملزومات :

برای تهیه این کیف، به ۶۰ سانتی متر پارچه ضخیم مناسب برای رویه و ۶۰ سانتیمتر آستری کیف نیاز دارید.(عرض پارچه ها از ۱۲۰ بیشتر باشد) جهت ایست بهتر، می توانید از فوم های پلاستیکی مشبک بین رویه و آستر استفاده کنید.

مراحل دوخت :

ابتدا دو مستطیل به طول ۱۲۰ و عرض ۴۰ سانتی متر برش بزنید.

این دو مستطیل را از طول تا کرده، بدوزید. وسط مستطیل را مشخص کنید و از بالا ۱۰ سانتی متر پایین آمده، جای بند را علامت بگذارید.

بند را از داخل دوخته به رو برگردانید.سپس انتهای بند را، در محل علامت گذاشته شده به شکل مربع بدوزید. برای جیب کوچک روی کیف، مربع ۱۰ سانتی متر از طلق برش بزنید و اطراف آن را با نوار بدوزید.

کاردستی,درست کردن جعبه,جعبه تزیینی

کاردستی,درست کردن جعبه,جعبه تزیینی

کاردستی,درست کردن جعبه,جعبه تزیینی

کاردستی,درست کردن جعبه,جعبه تزیینی

کاردستی,درست کردن جعبه,جعبه تزیینی

کاردستی,درست کردن جعبه,جعبه تزیینی

کاردستی,درست کردن جعبه,جعبه تزیینی

کاردستی,درست کردن جعبه,جعبه تزیینی

کاردستی,درست کردن جعبه,جعبه تزیینی